Solenergi och solceller på Gotland

Lång erfarenhet av installation av solceller

Slite El är ett elföretag som har arbetat med solceller sedan många år. Vi började att hjälpa kunder redan 2011 när region Gotland startade ett projekt i Visby med solpaneler på en brandstation. Sedan dess har det skett en enorm utveckling av både teknik, produkter och lösningar inom solenergi. För oss har det varit viktigt att hela tiden lära oss mer och ha den senaste kunskapen inom solenergi för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Idag kan du använda solceller till att värma upp poolen, värma varmvattenberedaren, ladda elbilar eller generellt avlasta ditt elsystem med förnybar energi från solen. Det finns alla goda anledningar till att välja solceller idag, och av oss får du en rutinerad partner och skicklig installatör som arbetar över mellersta och norra Gotland. Du får hjälp med projektering och orientering i eventuella skatteavdrag som kan bidra till en lägre kostnad för installationen i din fastighet. Varmt välkommen att kontakta oss!

Se till att rätt elektriker installerar dina solceller

Det är inte vilken elektriker som helst som får arbeta med installation av solceller, och du som privatperson får inte installera solceller själv. Det krävs en kunnig elektriker, men det krävs också att elektrikern och installationsföretaget har behörighet för solceller. Det har vi, men du kan alltid kontrollera vilken behörighet olika elektrikerföretag har i Elsäkerhetsverkets tjänst ”Kolla elföretaget”. Slår du upp Slite El där, ser du att vi har behörighet för alla typer av elarbeten och arbeten med både högspänning och lågspänning. Det betyder att vi kan arbeta med alla typer av installationer i ditt hem som privatperson, men också hjälpa dig som är företagare eller företräder en bostadsrättsförening. 

Slite El är också godkänd för att arbeten inom elproduktionsanläggningar – och det är här solceller och solenergiproduktion kommer in. Det betyder att du kan anlita oss för alla typer av installationsarbeten på solcellsanläggningar där du får hjälp med arbeten som exempelvis rör förläggning av ledare med tillbehör, hopkoppling av kontaktdon såväl som nätanslutning. Vi har även god erfarenhet vad gäller energilager, läs mer här.

Hur ska du räkna hem dina solceller

En viktig fråga när det gäller solceller är den långsiktiga lönsamheten. Det är en förhållandevis stor investering att sätta upp en solcellsanläggning. Samtidigt så blir energifrågan allt viktigare för oss, där behovet av el ökar samtidigt som elkostnaderna är i en stigande trend. Att själv kunna producera fossilfri el till sin varmvattenberedare eller till sitt elsystem såväl som att ladda en elbil genom solenergi och solceller kan minska beroendet av det fasta elnätet. För att få den bästa effekten, både ekonomiskt och för ditt elsystems kapacitet, är det bäst att planera långsiktigt och se till att ditt hus har de förutsättningar som krävs för att producera den solenergi som behövs. Det behövs en öppen tomt kring huset för att kunna fånga solens strålar, rätt väderstreck samt ett tak som har rätt storlek och lutning. 

Prestanda, produkter med lång livslängd och hållbarhet är också viktiga faktorer i de solceller som ska bli din solcellsanläggning. Idag finns det en rad olika solceller och solpaneler med livscykler på cirka 30-40 år. Det gör att du med en lösning som har en tioårig betalningsplan kan få många år med produktion av helt gratis el. Med detta i åtanke bör du också dimensionera för framtiden. Det kommer att ge dig en kostnadseffektivare lösning både på kort och lång sikt. Tänk igenom vilka behov som finns idag och vad du kan förväntas behöva längre fram. Ta höjd så att du inte hamnar i en lösning som inte kan byggas ut, justeras eller inte kan möta framtidens teknik. Vi hjälper dig med svar på frågor och lotsar dig rätt.


Bygglov och bidrag med hjälp av grön teknik

När du gör en investering i grön teknik, vilka solceller räknas som, kan du få bidrag genom Skatteverket för din satsning. Du kan också ansökan om elcertifikat för att producera el för den öppna marknaden. Du får dina certifikat gratis via staten och inkomsten bygger på din försäljning av elcertifikaten. Fråga oss och läs gärna mer på Skatteverket och hos Energimyndigheten.

Rätt solceller med Slite El och Elkedjan

Slite El är medlemsföretag hos Elkedjan. Det innebär att du alltid får de senaste solcellerna från ledande tillverkare och att vi kan erbjuda ett produktsortiment som vi vet är testat och valt efter hårda krav och kriterier. Tillsammans med över ett decennium av erfarenhet av installation och uppbyggnad av solcellsanläggningar kan du få goda råd och kunskap av elektriker som vet hur du skapar din optimala solenergislösning. Välkommen!

Få mer information om solceller:

​​​​​​​
​​​​​​​Telefon: 0498-65 25 20
E-post:  jonas@sliteel.com