Elsäkerhet med Slite El

Säkra elinstallationer ger elsäkerhet

Säkra elarbeten är den bästa försäkringen mot slitage, överslag i elsystemet och onödiga elavbrott. Säkra elarbeten minskar också risken för brand på grund av elfel. Genom att välja en riktigt elektriker och regelbundet stämma av konditionen och statusen på din elanläggning har du en bra försäkring mot farliga olyckor. Viktigt att veta är att du har också ett ansvar för din egen elsäkerhet. Som privat fastighetsägare är du innehavare av din elanläggning och har säkerhetsansvar. Företag som hyr ett kontor eller industrianläggning är också ansvariga för elanläggningen, precis som bostadsrättsföreningen är ansvarig för föreningens elanläggning.

Ansvaret innebär att regelbundet kontrollera anläggning och se till att den följer gällande föreskrifter. Det innebär också att du ansvarar för att elarbeten som sker i din anläggning görs säkert. Slite El hjälper dig gärna att kontrollera din anläggning och när du behöver hjälp med installationer eller elarbeten får du alltid en ESA-certifierad och kunnig elektriker av oss: I en äldre fastighet kan ledningar och kopplingar behöva renoveras och rustas upp, i en nyare fastighet handlar det om att addera nya säkra elarbeten när du behöver göra nya installationer.

​​​​​Du får alltid ESA-certifierade elektriker för dina installationer

När du väljer Slite El, så anlitar du ett elföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det innebär att vi har åtagit oss att följa de föreskrifter och regler som gäller. För oss är det självklart för att kunna leverera kvalitet och vara en trygg hantverkare och byggpartner. Du ska alltid vara säker på att säkerheten går först när du väljer oss. Det är en av de viktigaste delarna när det handlar om elinstallationer och något vi aldrig förhandlar bort. Det innebär vid exempelvis solcellsinstallation så har vi alltid säkerhetsutrustning och skydd när vi arbetar på tak eller vid andra elarbeten som görs på högre höjder.

Det innebär också att alla installationer du köper av oss är utförda av ESA-utbildade elektriker som både har sitt certifikat och är uppdaterade. Ett ESA-certifikat innebär att elektrikern är utbildad inom branschens säkerhetsanvisningar, EBR Elsäkerhetsanvisningarna. Det är en samling regler och anvisningar som säkrar säker skötsel av och säkert arbete på eller i anslutning till elektriska anläggningar. Det handlar både om hur installationer ska göras, och att arbetsmiljön ska vara trygg och säker för elektrikern. Efter grundutbildning i ESA får elektrikern ett certifikat som sedan ska uppdateras vart tredje år.

Kom ihåg att du som privatperson får inte göra vilken typ av elarbeten som helst, och även om du är kunnig inom el-koppling så får du alltid garantier på arbetet när du väljer en hantverkare. Välj alltid en riktigt elektriker. Det är en investering i elsäkerhet som kommer din fastighet tillgodo.

Hur kan du öka din elskäkerhet?

Med klimatförändringar tillsammans med ett samhälle som är allt mer beronde av el- och säker tillgång på el, kan det vara en god idé att skydda sig mot åska och bilxnedslag. Åskledarskydd är en del i elsäkerhet Det är sällan själva åskan eller blixtnedslag som orsakar brand, men TV, dator och andra elektriska apparter som blir skadade av bixtnedslag kan börja brinna. Jordfelsbtytare, överspänningsskkydd och åskledare är andra typer av skydd som ger dig en bra försäkring mot brand. Fråga oss, så hittar vi en lösning som passar dina behov.

 

Vill du installera jordfelsbrytare?


​​​​​​​Telefon: 0498-65 25 20
E-post:  jonas@sliteel.com