Elinstallationer i din befintliga fastighet

Elarbeten i din fastighet och ditt hem

Få hjälp med stora och mindre elinstallationer i ditt hem, på ditt kontor eller i bostadsföreningens fastighet med en lokal gotländsk el-partner. Slite El hjälper kunder över mellersta och norra Gotland och har erfarenhet av både stora och små uppdrag. Idag är elförsörjning och elförbrukning en allt större del av fastigheters kostnader och för dig som vill försäkra dig om att både ha dina behov täckta idag såväl som i framtiden, är varmt välkommen till oss. Av oss får du både råd och snygga installationer. Att investera i elförsörjning som är effektiv och hållbar, att ha ett elsystem som klarar framtidens behov av el och se till att du får en optimal lösning – det är att investera i en elsäkrare framtid.

Små och stora el-renoveringar

Är det dags att bygga om köket, badrummet, eller om du står inför en helrenovering av kontor och industrilokal, hjälper vi dig gärna. Slite El har stor erfarenhet av att projektera elarbeten och se till att renovera långsiktigt. Som en del av Elkedjan får vi material och produkter som är testade och utvärderade av en stor och bred elpartner. Elkedjan består av över 160 elektrikerföretag, vilket gör att vi får ta del av andra elektrikers erfarenheter och resultat av alltifrån luftvärmepumpar, solceller, lösningar för smarta hem och elmaterial. Den kunskapen kommer dig till del, och gör att du alltid får välunderbyggda rekommendationer och ett ännu lite bättre elarbete.

Välj inga genvägar vid elarbeten

För oss går säkerheten alltid främst, och det gäller både material, produkter och själva dragning av kabel och el. Det betyder att du får elektriker som är utbildade inom elsäkerhet och är ESA-certifierade. Det betyder också att vi inte arbetar på höga höjder utan säkerhetsutrustning. Men det betyder också att du inte får en el-lösning som kommer att begränsa ditt elsystem i framtiden eller innebär att du är låst till vissa produkter eller tjänster. Det är kvalitet för oss.

Kontaktuppgifter

​​​​​​​Telefon: 0498-65 25 20
E-post:  jonas@sliteel.com